Biokom Trendafilov > Product Page
ТЕСТ ЗА ВОДА 5 во 1
ТЕСТ ЗА ВОДА 5 во 1

Брз ензимски тест за полуколичинско определување на 5 различни параметри во вода

 • Нитрати
 • Нитрити
 • Целосна тврдина
 • Слободен хлор
 • рН
Се препорачува за тестирање на промивни води при миење на овошје и зеленчук, промивни води во прехранбената индустрија, за производители на пијалоци (пиво, сокови, вина, супи и т.н.), вода од чешма, производители и доставувачи на системи за обратна осмоза, рибници, базени, аквариуми и др.

Карактеристики:

 • Резултати за помалку од 2 минути
 • Лесно чување
 • Формат: туба со 25-50 оделни ленти
 • Визуелна интерпретација со шаблон
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изполнување на тестот:

 1. Потопете ја лентата во водената проба
 2. Извадете ја после 2-3 секунди и протресете за да отпадне вишокот вода
 3. Оставете ја лентата на сува и чиста површина 2 минути
 4. Прочитајте го резултатот според шаблонот
Biokom Trendafilov

Употребени кратенки:

** - Параметар

*** - Опсег

**** - Чувствителност/Прецизност

NO3  - Нитрати

NO2 - Нитрити

TH - Вкупна цврстина

Cl - Свободен хлор

pH - Слободен хлор

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ТАА КАТЕГОРИЈА

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ