Biokom Trendafilov > Product Page
Ракавни филтри
Ракавни филтри

Со можност за директна монтажа во цревото или цевката на местата за поврзување, без потреба од корпус
Ефективни - благодарение на многуслојната  структура  ги задржуват и најмалките частици и не се запушуваат
Високо отпорни - не се деформират и кинат

Лесни за замена - не е потребно запирање на молзењето за да биде заменет ракавниот филтер, замената се извршува лесно и брзо за помалку од минута

 

Biokom Trendafilov

Што задржуват филтрите:

  • Производи на маститис
  • Механички примеси
  • Засирена крв
  • Влакна
  • Други течности

Упатство за монтажа:

  1. Соединете го ракавниот филтер со адаптерот
  2. Одвртете го капакот на корпусот
  3. Поставете го филтерот со адаптерот во корпусот
  4. Затворете го капакот на корпусот
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ