Biokom Trendafilov > Product Page
ECLIPSE FARM + E-READER
ECLIPSE FARM + E-READER

Широко приложим тест по целия път на млякото.

 

 

Най-лесно изпълнимият широко приложим тест по целия път на млякото – ферми, камиони, предприятия, лаборатории.
Основава се на инхибирането на Bacillus stearothermophilus var.Calidolactis – задължителен контролен метод за наличие на инхибитори съгласно Наредба № 2 от 23 февруари 2017г за суровото краве мляко.

 

 

 

Ползи от автоматичното спиране и интерпретация на рeзултатите:

 • Предотвратяват се грешките и се стандартизират резултатите
 • Гарантира най-доброто изпълнение на теста
 • Постига най-добрата чувствителност

Предимства

Взема решението вместо Вас

 • Не изисква квалифициран персонал
 • Инкубира на 65°С
 • Непрестанно отчитане
 • Определя автоматично края на анализа
 • Интерпретира резултатите
 • 8 анализа - всеки може да се стартира и отчита самостоятелно!
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

Процедура в три лесни стъпки

 • Добавете проба
 • Натиснете Старт
 • Резултати на екрана

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ