Biokom Trendafilov > Product Page
Тест за вино - 8 в 1
Тест за вино - 8 в 1

PCR ТЕСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОТКРИВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА 8 ВИДА РАЗВАЛЯЩИ ВИНОТО МИКРООРГАНИЗМИ - 8 В 1.

ОСЕМ РЕЗУЛТАТА С ЕДИН АНАЛИЗ!

ЕДНОВРЕМЕННО ОТКРИВАНЕ И РАЗГРАНИЧАВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА Pediococcus, Oenoccoccus, Acetobacter, Gluconobacter, Lactobacillus, Brettanomyces, Zygosaccharomyces, Saccharomyces 

• Процедура за директно откриване за по-малко от два часа

• Процедура с набогатяване за 24-48 часа

• Лесна интерпретация на резултатите в лентов формат

• Може да се използва с всеки един термосайклър

• Без необходимост от дълбоко замразяване на компоненти от комплекта при транспорт или съхранение

 

   

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ