Test për verë - 8 në 1
Test për verë - 8 në 1

PCR TEST PËR IDENTIFIKIM DHE ZBULIM TË NJOKOHSHËM TË PRANISË SË 8 LLOJEVE TË MIKROORGANIZMAVE ZBËRTHUESE TË VERËS - 8 NË 1.

TETË REZULTATE ME NJË ANALIZË!

ZBULIMI I NJËKOHSHËM DHE DALLIMI I EKZISTENCËS SË Pediococcus, Oenoccoccus, Acetobacter, Gluconobacter, Lactobacillus, Brettanomyces, Zygosaccharomyces, Saccharomyces 

  • Procedura e zbulimit të drejtpërdrejtë në më pak se dy orë
  • Procedura e pasurimit për 24-48 orë
  • Interpretim i lehtë i rezultateve në format kasetë
  • Mund të përdoret me çdo termocikler
  • Nuk ka nevojë të ngrini thellë komponentët nga kompleti gjatë transportit ose ruajtjes

 

   

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA