Biokom Trendafilov > Product Page
Veriflow технология
Veriflow технология
Първата по рода си съчетаваща PCR ДНК амплифициране с технология на вертикално изтичане
Полимеразната верижна реакция (Polymerase Chain Reaction, PCR) е метод от молекулярната биология и молекулната диагностика. Реакцията се състои от няколко стъпки, след които броят на началните ДНК молекули е увеличен. Това е необходимо, когато няма на разположение достатъчно ДНК за експерименти и анализ. Методът се състои в ин витро ензимно намножаване (амплификация) на избрани части от ДНК на целевия микроорганизъм.
Biokom Trendafilov

Предимства

 • Усъвършенствана технология за улавяне на специфичните фрагменти на ДНК
 • Лесно, бързо и икономически изгодно
 • Количествени резултати
 • Лесна подготовка на пробата
 • Бърза и лесна интерпретация на резултатите

 

 • Висока специфичност към широк спектър от микроорганизми както в прости, така и в комплексни матрици
 • Чувствителни и точни – PCR технологията е най-ефективния метод за диагностика
 • Получаване на бързи резултати, което позволява проследяемост до етапа на замърсяване
 • Ускоряват освобождаването на суровината и крайния продукт
 • Предотвратяват риска при производството и транспортирането на продуктите
 • Спестяват пари, ресурси и време и оптимизират производствения процес

Основни стъпки в технологията VeriFlow

 1. Вземете определено количество проба в конична епруветка и поставете в центрофуга (най-често за 10 минути на 3000 оборота)
 2. Амплифициране – ресуспендирайте утайката от пробата с буфер и от този разтвор прехвърлете 5μl в PCR епруветка. Поставете PCR епруветката в термосайклър и стартирайте необходимата програма
 3. Цялото съдържание от PCR епруветката се поставя в кладенчето на касетата и се изчаква 2 минути. В кладенчето на касетата се добавя буфер и се изчаква още една минута. Отчита се резултатът.
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ