Biokom Trendafilov > Product Page
Veriflow Teknologji
Veriflow Teknologji
E para në llojin e sajë e cila lexon amplifikimin e PCR t të ADN-së me teknologji vertikale lexueshmërie
Reaksion zinxhirorë i polimerazës (Polymerase Chain Reaction, PCR) është metodë nga biologjia molekulare dhe diagnostifikimi molekular. Reaksioni përbëhet nga disa hapa,pas të cilëve numri fillestar i ADN-së ritet. Kjo është e patjetërsueshme kur nuk ka ADN të mjaftueshme për eksperiment dhe analizë. Metoda përbëhet në shumimin enzimatik in vitro (amplifikim) me pjesë të përzgjedhura nga ADN-ja të të gjith organizmit.
Biokom Trendafilov

Përparësitë

 • Teknologji e përparuar për të kapur fragmente specifike të ADN-së
 • Lehtë, e shpejtë dhe me përparësi ekonomike
 • Rezultatet sasiore
 • Përgatitje e lehtë e provës
 • Interpretim i shpejtë dhe i lehtë i rezultateve

 

 • Specifikim i lartë për një gamë të gjerë të mikroorganizmave në të dy matricat e thjeshta dhe komplekse
 • Teknologjia e ndjeshme dhe e saktë – PCR është metoda më efektive e diagnostikimit
 • Merrni rezultate të shpejta që lejojnë gjurmueshmërinë në fazën e ndotjes
 • Ata përshpejtojnë lëshimin e lëndës së parë dhe produktit të përfunduar
 • Ata parandalojnë rrezikun e prodhimit dhe transportimit të produkteve
 • Kurseni para, burime dhe kohë dhe optimizoni procesin e prodhimit

Hapat themelorë në teknologjinë VeriFlow

 1. Merrni një sasi të caktuar të një balonë konike dhe vendoseni në një centrifugë (zakonisht 10 minuta në 3000 rpm).
 2. Amplifikimi – risuspendon tamponin nga proba me bufer dhe nga ai reagens hudhni 5μl në provën PCR. Vendoseni sondën PCR në termociler dhe filloni programin e nevojshëm
 3. Të gjitha përmbajtjet e kompletit PCR vendosen në mbajtësin e kasetës dhe priten 2 minuta. Shtoni një tampon në mbajtësin e kasetës dhe prisni një minutë tjetër. Lexoni rezultatet
Biokom Trendafilov

PRODUKTET E TJERA NGA AJO KATEGORI

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA