Biokom Trendafilov > Product Page
Стерилан филтер
Стерилан филтер

За откривање ниског садржаја бактерија у воденим узорцима

 

За микробну анализу воде:

  • Базени
  • Расхладни системи
  • Системи микрофилтрације
  • Системи за реверзну осмозу
  • Постројења за пречишћавање отпадних вода
  • Где год се примењују захтеви за дозвољени број микроорганизама у води
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Потребна опрема:

  • 100 мл стерилна посуда и 0,45 микронски филтер
  • Ultrasnap тест површинске хигијене
  • Апарат EnSure Touch

ПОСЛЕДЊЕ РАЗМАТРАНИ ПРОИЗВОДИ