Biokom Trendafilov > Product Page
Стерилен филтър
Стерилен филтър

За установяване на ниско бактериално съдържание във водни проби

 

За микробиален анализ на води:

  • Басейни
  • Охладителни системи
  • Системи за микрофилтрация
  • Системи за обратна осмоза
  • Пречиствателни станции
  • Навсякъде, където са в сила изискванията за допустим брой микроорганизми във води
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Необходимо оборудване:

  • Стерилен контейнер с вместимост 100 мл и филтър с размер 0.45 микрона
  • Тест за хигиенен контрол на повърхности Ultrasnap
  • Апарат EnSure Touch

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ