Biokom Trendafilov > Product Page
Стерилен филтър
Стерилен филтър

За установяване на ниско бактериално съдържание във водни проби

Стерилният филтър може да се използва за бързо установяване на ниско бактериално съдържание във водни проби. Предназначен е за микробиален анализ на води (басейни, охладителни системи, система за микрофилтрация, системи за обратна осмоза, пречиствателни станции и навсякъде, където са в сила изискванията за допустим брой микроорганизми във води). 

Стерилният филтър, използван заедно със системата за експресно откриване на микробиален АТФ във води EnSure и Ultrasnap, установяват наличието на общ брой микроорганизми за 30 минути. 

 

За микробиален анализ на води:                                                                                                               

  • Басейни
  • Охладителни системи
  • Системи за микрофилтрация
  • Системи за обратна осмоза
  • Пречиствателни станции
  • Навсякъде, където са в сила изискванията за допустим брой микроорганизми във води

 

Необходимо оборудване:

  • Стерилен контейнер с вместимост 100 мл и филтър с размер 0.45 микрона
  • Тест за хигиенен контрол на повърхности Ultrasnap
  • Апарат EnSure Touch

 

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ