Biokom Trendafilov > Product Page
Стерилен филтер
Стерилен филтер

За откривање на ниска бактериолошка содржина во водени проби

 

За микробиолошка анализа на вода:

  • Базени
  • Системи за ладење
  • Системи за микрофилтрација
  • Системи за обратна осмоза
  • Пречистителни станции
  • Насекаде, каде што се на сила барањата за дозволен број микроорганизми во вода
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Необходна опрема:

  • Стерилен сад со од 100 мл и филтер со размер 0.45 микрона
  • Тест за хигиенска контрола на површини Ultrasnap
  • Апарат EnSure Touch

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ