Biokom Trendafilov > Product Page
Filtër Steril
Filtër Steril

Për vërtetimin e përmbajtjes së ulët bakteriologjike në prova të ujit

 

Për analizën mikrobiologjike të ujit:

  • pishina
  • Sistemet e ftohjes
  • Sistemet e mikrofiltrimit
  • Sistemet e osmozës së kundërt
  • Impiante të trajtimit të ujit
  • Kudo, ku janë në fuqi kërkesat për numrin e lejueshëm të mikroorganizmave në ujë
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Pajisjet e nevojshme:

  • 100 ml enë sterile dhe 0.45 mikron filtër
  • Testi i higjenës së sipërfaqes Ultrasnap
  • Aparat EnSure Touch

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA