Biokom Trendafilov > Product Page
E-READER + EXPLORER
E-READER + EXPLORER
Тест за откриване на инхибиторни субстанции в месо

Взема решението вместо Вас!

 • Не изисква квалифициран персонал
 • Инкубира на 65°С
 • Непрестанно отчитане
 • Определя автоматично края на анализа
 • Интерпретира резултатите
 • Възможност за отчитане до 7 проби едновременно
 • Открива антибиотици под MRL

Ползи от автоматичното спиране и интерпретация на резултатите

 • Предотвратяват се грешките и се стандартизират резултатите
 • Гарантира най-доброто изпълнение на теста
 • Постига най-добрата чувствителност
           Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

Процедура в три лесни стъпки

 • Екстрахирайте пробата
 • Натиснете Старт
 • Резултати на екрана

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ