COMET8 + EXPLORER
COMET8 + EXPLORER
Test për zbulimin e substancave frenuese në mish

Merr vendimin për ju!

 • Nuk kërkon personel të kualifikuar
 • Inkuboni në 63°C
 • Raportimi i vazhdueshëm
 • Përcakton automatikisht fundin e analizës
 • Interpreton rezultatet
 • Aftësi për të lexuar deri në 7 mostra njëkohësisht
 • Detekton antibiotikët nën MRL

Përfitimet e ndalimit automatik dhe interpretimit të rezultateve:

 • ПGabimet parandalohen dhe rezultatet standardizohen
 • Garanton performancën më të mirë të testit
 • Arrin ndjeshmërinë më të mirë
           Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Покретање теста

Поступак у три корака

 • Nxjerrni kampionin
 • Klikoni Start
 • Rezultatet në ekran

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA