Biokom Trendafilov > Product Page
E-READER + EXPLORER
E-READER + EXPLORER

Tест за откривање на ихибиторни супстанци во месо

Донесува одлука за вас!

 • Не бара квалификуван персонал
 • Инкубирајте на 65 ° C
 • Континуирано известување
 • Автоматски го одредува крајот на анализата
 • Ги толкува резултатите
 • Способност за читање до 7 примероци истовремено
 • Открива антибиотици под МРЛ

Предности на автоматско запирање и толкување на резултатите:

 • Грешките се спречуваат и резултатите се стандардизирани
 • Гарантира најдобри перформанси на тестот
 • Постигнува најдобра чувствителност
           Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изполнување на тестот:

Процедура во три лесни чекори

 • Извадете го примерокот
 • Кликнете на Start
 • Резултати на екранот

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ