Biokom Trendafilov > Product Page
Eclipse 3G
Eclipse 3G

Широкоспектърен тест за откриване на инхибиторни субстанции в млякото.

  • Удобен и лесен формат на микротитърна плоча
  • Висока чувствителност - под максимално допустимите граници (MRL)
  • Отчита всички инхибиции в млякото
  • Дава необходимата за технологичния процес информация
  • Използва се за верификация на бързия тест
  • Визуална и/или фотометрична интерпретация на резултатите
Biokom Trendafilov

Приложение

  • Приложим за всички видове мляко (краве, козе, овче)
  • Приложим за всеки тип мляко

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ