Категории
MicroSnap Enterobacteriaceae
MicroSnap Enterobacteriaceae

Бърз тест за откриване и изброяване на Enterobacteriaceae

Тестът се базира на биолуминогенна реакция, при която при наличие на Enterobacteriaceae се произвежда светлина. Количеството отделена светлина се измерва с луминометър EnSure Touch. Резултатите се получават за 6 до 8 часа, което позволява получаването на резултати в рамките на един работен ден или смяна.

 

Предимства

  • Количествени резултати за 6 – 7 часа 
  • Качествени резултати (наличие/отсъствие) за 8 часа
  • Измерване на CFU в широки граници – 1 – 10 000 CFU, което позволява спестяване на време и разходи за многократни разреждания и подготовка на проби
  • Получаването на резултатите в същия ден позволява навременни корективни действия
  • Тестването на място намалява разходите за изследване във външна лаборатория
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

  • Граници на откриване 0 – 50 000 CFU за 6 - 8 часа
  • Открива микроорганизми от групата на Enterobacteriaceae, в това число индикаторни микроорганизми и потенциални патогени.

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ