MicroSnap Enterobacteriaceae
MicroSnap Enterobacteriaceae

Test i shpejtë për zbulimin dhe mumërimin e Enterobacteriaceae

Testi bazohet në një reaksion biolumineshente midis enzimave të prodhuara nga Enterobacteriaceae dhe substrateve të caktuara që prodhojnë dritë. Sasia e dritës së emetuar matet me një luminometër EnSure Touch. Rezultatet merren në më pak se 6-8 orë në varësi të kufijve të dëshiruar të zbulimit. Mikroorganizmat e vetëm mund të zbulohen brenda 8 orësh, duke ju lejuar të merrni rezultate brenda një dite pune ose ndryshimi.

Përfitimet

  • Rezultatet sasiore në 6 – 7 orë
  • Rezultatet e cilësisë (prania/mungesa) në 8 orë
  • Matja e CFU mbi një gamë të gjerë – 1 – 10 000 CFU, e cila lejon kursimin e kohës dhe kostos për hollime të shumta dhe përgatitjen e provës.
  • Marrja e rezultateve në të njëjtën ditë siguron një veprim korrigjues në kohë.
  • Testimi në vend zvogëlon kostot e testimit në një laborator në natyrë
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Ndjeshmëri

  • Kufijtë e zbulimit 0 – 50 000 CFU për 6 - 8 orë
  • Detekton mikroorganizmat nga grupi Enterobacteriaceae, në atë numër të mikroorganizmave indikativ dhe patogjenëve të mundshëm.

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA