MicroSnap Enterobacteriaceae
MicroSnap Enterobacteriaceae

Брз тест за откривање и броење на Enterobacteriaceae

Тестот се базира на биолуминогена реакција, кадешто при присуство на Enterobacteriaceae се произведува светлина. Количината на испуштена светлина се мери со луминометар EnSure Touch. Резултатите се добиваат за 6 до 8 часа,  што овозможува добивање на резултати во рок од еден работен ден или смена.

 

Предности

  • Количински резултати за 6 – 7 часа 
  • Каличински резултати (присуство/отсуство) за 8 часа
  • Мерење на CFU во широки граници - 1 - 10 000 CFU, кое што дозволува заштедување на време и трошоци за многукратни разредувања и подготовка на проби
  • Добивање на резултати во истиот ден овозможува навремено корективно дејствување
  • Тестването на място намалява разходите за изследване във външна лаборатория
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

  • Граници на откриване 0 - 50 000 CFU за 6-8 часа
  • Открива микроорганизми од групата на Enterobacteriaceae, во тој број индикаторни микроорганизми и потенцијални патогени.

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ