Категории
SuperSnap
SuperSnap

Високочувствителен АТФ уред за измерване нивото на замърсяване на проби от повърхности

Supersnap е най – чувствителният АТФ тест. Работи със System Sure Plus и EnSure Touch. Открива изключително ниски нива на АТФ. Тестът се използва предимно в производството на храни и напитки, където има най – високи изисквания за качество. Уредите на Hygiena заедно със SuperSnap измерват аденозин трифосфата (АТФ), универсалната енергийна молекула във всички животински, растителни, бактериални клетки, плесени и дрожди. Остатъците от клетки, особено хранителните остатъци съдържат голямо количество АТФ. След почистване, всички източници на АТФ значително намаляват. Когато АТФ е в контакт с течния реагент луцифераза/луциферин, който се съдържа в SuperSnap, се излъчва светлина, която е правопропорционална на съдържащия се АТФ.

Предимства

 • Патентован уред, позволяващ вземане на проба и възстановяване в максимален размер
 • По-чувствителен устойчив реагент, който открива изключително ниски нива на АТФ
 • Реагент, устойчив на дезинфектанти и температурни влияния
 • Срок на годност - 12 месеца при хладилни условия
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • 4 пъти по-чувствителен от Ultrasnap
 • Използван с EnSure Touch е 100 пъти по-чувствителен от всички останали системи на пазара
 • 5 пъти по-устойчив на дезинфектанти на киселинна основа
 • 10 пъти по-устойчив на дезинфектанти на алкална основа

Изпълнение на теста

 1. Вземете проба от повърхност
 2. Върнете обратно в епруветката
 3. Счупете и стиснете клапана
 4. Разклатете
 5. Поставете в луминометъра
 6. Отчетете резултата
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ