PRODUKTET

Test për zbulimin e mbetjeve të pesticidit
Test i shpejtë për zbulimin e mbetjeve të pesticidit Organofosfate dhe Karbamate
Sistemi robotik PROMICOL®
Analiza automative e një numri të pakufizuar mostrave
EASYGEL
Komplet për analiza mikrobilogjike
AIR SAMPLER
Pajisje për marrjen e mostrave të ajrit për analizë mikrobiologjike
Test për mish - 7 në 1
PCR ТЕSТ PËR ZBULIMIN E PAPASTËRTISË TË MISHIT - 7 NË 1
Test për verë - 8 në 1
PCR test për identifikim dhe zbulim të njokohshëm të pranisë së 8 llojeve të mikroorganizmave zbërthuese të verës - 8 në 1
Test për birrë - 6 në 1
PCR ТЕST PËR ZBULIMIN E MIKROORGANIZMAVE ZBËRTHUESE NË BIRRË - 6 NË 1
AlerTox Sticks
Teste të shpejta për të zbuluar alergjenet në ushqim, pije dhe sipërfaqe
Оleotest
Test i shpejtë për përcaktimin e cilësisë së vajit të rafinuar
COMET8 + EXPLORER
Test për zbulimin e substancave frenuese në mish
IC Ovino
IC Ovino është një test i shpejtë i cilësisë për të zbuluar praninë e qumësht të deleve në qumështlope, dhie ose bualli.
GlutenTox Pro Surface
Test i shpejtë për zbulimin e glutenit në sipërfaqe
GlutenTox Pro
Test i shpejtë për zbulimin e glutenit në ushqim dhe sipërfaqe
GlutenTox Pro Surface Fast
Testi i shpejtë për zbulimin e glutenit në sipërfaqe
GlutenTox Sticks Plus
Testi i shpejt laboratorik për përcaktimin gjysmë sasior të përmbajtjes së glutenit
GlutenTox Sticks Plus for Reader
Test i shpejtë laboratorik për kuantifikimin e përmbajtes së glutenit
GlutenTox Pro ELISA Sandwich
Testi ELISA për kuantifikimin e glutenit në përqendrime të vogla në ushqim
GlutenTox Pro ELISA Competitive
ELISA test për kuantifikimin e përmbajtjes së glutenit tre gjelbërt në shembullet e hidrolizuara
GlutenTox Pro ELISA Rapid
Test i shpejtë ELISA për kuantifikimin e e përmbajtjes së ulët të glutenit në përqendrimet e ushqimit
BAX System
BAX System - DIAGNOSTIFIKIMI INOVATIV PCR MOLEKULARË I LËNDËVE TË PARA,PRODUKTEVE DHE MOSTRAVE NGA SIPËRFAQET
InSite Salmonella
Test I shpejtë dhe i lehtë për zbulim të llojeve të Salmonella
InSite Listeria mono Glo
Test I shpejtë dhe I lehtë për zbulim të llojeve të Listeria Species dhe Listeria monocytogenes
Lexuesi IRIS dhe IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti
Lexues mobil për teste të shpejta për matje kuantitative të mbetjeve të qumështit të huaj
Parandalimi i biofilmave
Parandalimi i biofilmave
Shënimi i stampuar i produkteve të qumështit
Biokom Trendafilov posedon një patentë për një metodë për shenjëzim reliefik të produkteve të qumështit dhe produkteve të mishit dhe ofron të drejta licencimi për përdorimin e saj në procesin e prodhimit.
COMET 4 + Eclipse Farm 4G
Një pike qumësht,një minutë nga koha juaj! Zbulim automatik të më shum se 50 mbetjeve të antibiotikut në qumësht
INKUBATOR 40°/65°С
INKUBATOR 40°/65°С
ECLIPSE FARM + COMET
Test i përdorur gjerësisht deri në qumësht
Eclipse 4G + COMET 32
Test i gjerë spektroskopik për zbulimin e substancave frenuese në qumësht.
IC Bovino dhe IC Caprino
Test i IC - IC Bovino dhe IC Caprino
IC Buffalo
Test i shpejtë për të zbuluar qumështin e lopës në qumështin e buallit
GMP test
Teste të shpejta për të zbuluar qumështin e huaj
ELIZA teste
Testet ELIZA për Sasinë e Qumështit të huaj dhe Djarhit - RC Bovino, RC Caprino
Zgjidhje standarde
Zgjidhje standarde - Fenolphthalein dhe NaOH
Test për progesteron
Test për përcaktimin e niveleve të progesteronit në qumësht
Filtra për pastrimin e qumështit
Filtra për pastrimin e qumështit nga papastërtitë mekanike dhe qelizat somatike
Filtra me skaje
Filtra me skaje të përshtatshëm për çdo lloj instalimi për mjelje
Filtra metalikë
Filtra metalikë për heqjen e ndotësve të mëdhenj mekanikë
Filtër mobil ULTRA
Filtër mobil ULTRA
Filtër ULTRA
Filtër ULTRA për pastrimin e qumështit
Filtër për pastrim të sasive të vogla të qumështit
Filtrat për pastrimin e sasive të vogla të qumështit
Hirrë, Filtrat e Pastrimit të Shëllirës
Hirrë, Filtrat e Pastrimit të Shëllirës
Filtër AQUA
Filtrat e pastrimit të ujit
STABIMILK
stabilizator i qumështit të papërpunuar
Konservanse
Natamicyn Tredimix dhe Nisin Tredimix
Pajisja EnSURE Touch Hygiena
Higjiena inteligjente dhe kontrolli mikrobiologjik
System Sure Plus
System Sure Plus është një pajisje higjienike e kontrollit të gjeneratës së dytë, që përmban teknologjinë më të mirë dhe lehtësinë e përdorimit
UltraSnap
Pajisja për matjen e nivelit të ndotjes së mostrave sipërfaqësore
AquaSnap
Pajisja për matjen e nivelit të ndotjes së mostrave të ujit
SuperSnap
Pajisje shumë e ndjeshme ATF për matjen e nivelit të ndotjes së mostrave sipërfaqësore
ZymoSnap ALP
Matja e nivelit të lejueshëm të enzimës alkaline fosfatazë pas pasterizimit të qumështit
CrossCheck
Matja e nivelit të lejueshëm të fosfatazës së acidit në mish
EndoSwab
Kontrolloni cilësinë e pastrimit të endoskopit në 10 sekonda
Filtër Steril
Për vërtetimin e përmbajtjes së ulët bakteriologjike në prova të ujit
MicroSnap Total
Test i shpejtë për të zbuluar dhe numëruar numrin e përgjithshëm të mikroorganizmave
MicroSnap E.coli
Test i shpejtë për zbulimin dhe regjistrimin e Escherichia coli
MicroSnap Coliform
Test i shpejtë për zbulimin dhe numërimin e Coliforms
MicroSnap Enterobacteriaceae
Test i shpejtë për zbulimin dhe mumërimin e Enterobacteriaceae
SpotCheck Plus
Një test i shpejtë për të zbuluar glukozën dhe laktozën
Pro-Clean
Test i shpejtë për të zbuluar mbetjet e proteinave
AllerSnap
Test i shpejtë për të zbuluar mbetjet e proteinave
AllerFlow Gluten
Test i shpejtë për zbulimin e glutenit në sipërfaqet e reja të gjenerimit
Medi-Check
Test i shpejtë për të zbuluar mbetjet e proteinave
Inkubatorë
I përshtatshëm për të gjitha testet e Higjenës
Compact Dry
Substrate të gatshme për përdorim për kontroll të shpejtë mikrobiologjik të sipërfaqeve, lëndëve të para dhe produkteve të gatshme.
QD-Loop
Pajisja me një fazë "Të gjitha në një" për hollime direkte serike
Q-Swab
Pajisja universale për marrjen e mostrave të sipërfaqes
Microlab
Microlab Salmonella, Microlab Listeria
Promilte M1
SISTEM ATF PËR VËRTETIM TË KUALITETIT MIKROBIOLOGJIK TË USHQIMIT PROMICOL
Promilte M4
Sistemi ATF i Promicol për Vlerësimin e Cilësisë Mikrobiologjike
Teste për kontrollë të ujërave shpërlarës
Teste për kontrollë të ujërave shpërlarës
Teste për hollues për larje dhe dezinfektim
Testet për përcaktimin dhe kontrollin e përqendrimit të solucioneve të pastrimit dhe dezinfektimit
Komplet për djath shtëpiak
Komplet për djath shtëpiak - maja e slivenit, kulluese tradicionale e djathir për përdorim të shumëfisht, recetë origjinale
Komplet për kaçkavall shtëpiak
Kompleti për kaçkavall shtëpiak - Maja Slivenska, cedillë tradicionale me shumë qëllime, recetë origjinale
Kultura për kos shtëpiak
Kultura për kos shtëpiak të "Biokom Trendafilov " përmban baktere të liofilizuara Lactobacillus bulgaricus dhe Streptococcus thermophilus, të domosdoshme për prodhimin e kosit të vërtet të Bullgarisë.
Maja
DENIREN, FORMULAZA, E SLIVENIT
Kultura startere TREDIMIX
Lloje të ndryshme të kosit të thartë, Ajran, djathë, krem kosi, Mozzarella, Gouda
Kulluese per indurstrine e qumeshtit
Lloje dhe peshore të ndryshme
TEST PËR UJË 5 NË 1
Test i shpejtë i enzimës për përcaktimin gjysmë sasior të 5 parametrave të ndryshëm në ujë
Qese sterile
Me kapacitet dhe dimensione të ndryshme.
GlutenTox Home
Test i shpejtë dhe i lehtë për zbulim të glutenit në ushqime dhe pije
InSite Listeria
InSite është një provë e krijuar me qëllim për të zbuluar praninë e Listeria spp në sipërfaqet e kontaktit