Biokom Trendafilov > Product Page
Стандардни раствори
Стандардни раствори
  • Фенолфталеин
  • NaOH
Biokom Trendafilov

Фенолфталеин

Фенолфталеин је бистра, прозирна течност која се користи за лабораторијске анализе као показатељ за утврђивање киселости млека и млечних производа у Т° (Турнерова метода).

Није намењен за употребу у храни.

Паковање: флаша са капалицом 100 мл

Biokom Trendafilov

NaOH 0.1N (натријум хидроксид база)

NaOH 0.1N користи се за лабораторијске анализе - одређивање киселости млека титрацијом.

Употребљава се Турнер-ова метода (°Т). °Т означава количину 0,1 н натријум-хидроксида која је потребна за неутрализацију киселости 100 цм3 млека разблаженог дестилованом водом 1: 2 унапред са индикатором фенофталеина. 

Није намењен за употребу у храни.

Паковање: Флаша 1Л

ПОСЛЕДЊЕ РАЗМАТРАНИ ПРОИЗВОДИ