Biokom Trendafilov > Product Page
Стандартни разтвори
Стандартни разтвори
  • Фенолфталейн
  • NaOH
Biokom Trendafilov

Фенолфталейн

Фенолфталейнът е бистра, прозрачна течност, която се използва за лабораторни анализи, като индикатор при определяне киселинността на млякото и млечни продукти в Т° /метода на Тьорнер/.

Не е предназначен за влагане в хранителни продукти.

Опаковка: шише с капкомер 100мл

Biokom Trendafilov

NaOH 0.1N (натриева основа)

NaOH 0.1N се използва за лабораторни анализи – определяне киселинността на млякото чрез титруване.

Използва се метода на Тьорнер (°T). Под °T се разбира количеството 0.1 n натриева основа, необходимо за неутрализиране киселинността на 100см3 мляко, разредено предварително 1:2 с дестилирана вода, при индикатор фенолфталейн. 

Не е предназначена за влагане в хранителни продукти.

Опаковка: шише 1л

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ