Категории
MicroSnap E.coli
MicroSnap E.coli

Бърз тест за откриване и изброяване на Escherichia coli

Тестът се базира на биолуминогенна реакция между ензимите, произведени от E.coli и определени субстрати, при което се произвежда светлина. Количеството отделена светлина се измерва с луминометър EnSure Touch. Резултатите се получават за по-малко от 8 часа в зависимост от желаните граници на откриване. Единични микроорганизми могат да бъдат открити за 8 часа, което позволява получаването на резултати в рамките на един работен ден или смяна.

 

Предимства

  • Количествени резултати за 6 часа
  • Резултати за наличие/отсъствие за 8 часа
  • Измерване на CFU в широки граници – 10 - 5 000 CFU, което позволява спестяване на време и разходи за многократни разреждания и подготовка на проби
  • Съпоставими резултати с традиционните методи
  • Тестването на място намалява разходите за изследване във външна лаборатория
  • Срок на годност: 12 месеца при хладилна температура (2-8°С)
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

  • Открива микроорганизми под 10 CFU за 8 часа
  • Открива Escherichia coli

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ