Biokom Trendafilov > Product Page
MicroSnap E.coli
MicroSnap E.coli

Брз тест за откривање и броење на Escherichia coli

Тестот се базира на биолуминогена реакција помеѓу ензимите, произведени од E.coli и одредени субстрати, при што се произведува светлина. Количината на испуштена светлина се мери со луминометар EnSure Touch. Резултатите се добиваат за помалку од 8 часа во зависност од саканите граници на откривање. Единечни микроорганизми можат да бидат откриени за 8 часа, што овозможува да добиете резултати во рок од еден работен ден или смена.

Предности

  • Квантитативни резултати за 6 часа
  • Резултати за присуство / отсуство 8 часа
  • Мерење на CFU во широк опсег - 10-5 000 CFU, што овозможува штедење на време и трошоци за повеќе разредувања и подготовка на примероци
  • Компатибилни резултати со традиционалните методи
  • Тестирањето на лице место ги намалува трошоците за тестирање во надворешна лабораторија
  • Рок на траење: 12 месеци при ладни услови (2-8°С)
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

  • Открива микроорганизми под 10 CFU за 8 часа
  • Открива Escherichia coli

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ