Категории
Стерилни торбички
Стерилни торбички

С различни вместимости и размери.

Сигурни и икономични решения

  • Събиране
  • Транспортиране
  • Съхранение
  • Инкубиране
  • Опаковане
  • Хомогенизиране на проби
Biokom Trendafilov

Характеристики

  • Максимално отваряне на торбичката за по-лесно поставяне на пробата
  • Затваряне, което предотвратява риска от контаминиране до момента на използването ѝ
  • Голямо разнообразие на размери
  • Лента, указваща обема на торбичката и възможност за надписване на резултати

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ