Biokom Trendafilov > Product Page
QD-Loop
QD-Loop

Едностъпков уред  "Всичко в едно" за директни серийни разреждания

Предимства

 • Бърз и лесен за употреба
 • Намалява субективните грешки
 • Технология Snap-Valve (чупещ клапан)
 • Резервоар с разредител за максимално извличане
 • Стерилна епруветка
 • Не се налага да се приготвят разредители
 • Не се налага използването на пипети
 • Намалява до минимум разходите за лабораторно оборудване и труд
 • Дълъг срок на годност
 • Лесен за интерпретация
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста:

 1. Отстранете капачката с пръстена от епруветката
 2. Потопете пръстена в пробата
 3. Върнете обратно пръстена в предпазителя
 4. Счупете клапана и стиснете резервоара за да излеете стерилния разредител над пръстена
 5. Така получения разтвор може да използвате за последващи разреждания и посяване на всякакъв вид хранителни среди

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ