Eлиминиране на биофилми в CIP системи
Eлиминиране на биофилми в CIP системи

Биофилмите са главния източник на замърсяване в хранително-вкусовата промишленост, като се развиват толкова добре както по отворени повърхности (работни повърхности, режещи инструменти и т.н.), така и в затворени системи (тръбопроводи, топлообменници, мембранни инсталации, сушилни и т.н). Биофилмите могат да замърсят храната по всяко време. Защитени в техните органични матрици (екзополизахариди), тези бактерии стават много издръжливи към стандартното почистване и процедурите за дезинфекция, които на практика стават неефективни.

В хранително-вкусовата промишленост, унищожаването на биофилмите води до:

 • По-дълъг срок на годност на продуктите
 • По-високо качество на продуктите
 • Повишаване на продуктивността
 • Намаляване на корозията по повърхностите

 

Шокова ензимна обработка:

Двукомпонентна формула с комбинирано използване на два продукта BioCip и TensioCip за ефективно премахване на биофилмите.

Препоръчително е да се извършва минимум един път седмично.

Редовна ензимна обработка:

За предотвратяване образуването на биофилми, обработвайте редовно повърхностите с EnzyCip (почистване и унищожаване) или EnzyBAC CIP (почистване, елиминиране и дезинфекция).

EnzyCip

Почистване + елиминиране на биофилми(1-2% разтвор)

Концентрирана смес от ензими, специално направена за контрол и елиминиране на биофилми в CIP системи. С използването на EnzyCip ефективно се допринася за премахването на биофилми.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Процедура за изпълнение:

 1. Изплакване с вода.
 2. Ензимна обработка с EnzyBAC CIP (концентрация 1%). Време на контакт 30-60-120 минути (според дължината на системата) при температура 45-55˚C.
 3. Изплакване с вода.

BioCIP & TensioCIP

Ензимно третиране на CIP системи и елиминиране на биофилми.

Концентрирани смеси от ензими, специално направени за премахване на биофилми в CIP системите.

BioCip се използва заедно с TensioCIP. Комбинацията на тези продукти ефективно допринася за премахването на биофилми.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Процедура за изпълнение:

 1. Изплакване с вода.
 2. Алкално измиване с детергент според установената процедура.
 3. Изплакване с вода.
 4. Ензимна обработка с TensioCIP (концентрация 0.25%). Време на контакт 60-120 минути при температура 45-50˚C.
 5. Ензимна обработка с BioCIP (концентрация 0.5%). Време на контакт 60-120 минути при температура 45-50˚C.
 6. Изплакване с вода.
 7. Дезинфекция с дезинфектант с според установената процедура.
 8. Изплакване с вода.

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ