Категории
Уред EnSure Touch Hygiena
Уред EnSure Touch Hygiena

Последна генерация интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол

Човек без да иска случайно може да бъде изложен на риск. Предаването на заразата може и да се случи и по индиректен път, чрез допир на медицинско оборудване, секрети и телесни течности, медицински препарати, лекарства, превързочни материали, стоки и предмети, по които има наличие на респираторни секрети и вируси.

Медицинският персонал е най-силно изложен на риска поради ежедневния досег на ръцете с предмети или повърхности, които са били в контакт с кожата, кръвта или телесните течности на заразени пациенти. Замърсените предмети и повърхности са най-лесния начин за разпространение на инфекцията, затова от съществено значение е ръцете на персонала, предметите, които влизат в контакт с кожата и / или лигавиците) и повърхностите често да се почистват и дезинфекцират.

Но кое ни гарантира, че почистването и дезинфекцията са извършени толкова ефикасно, че да ни осигури пълна безопасност?

EnSure Touch е най-ново поколение АТФ система за експресен контрол на почистването, която само за 10 секунди дава обективна оценка на качеството на почистването на ръцете на персонала, всякакви повърхности, които са в контакт с персонала и пациентите /в т.ч. и медицинско оборудване/ и води /миялно дезинфекционните машини и др./.

Свалете каталога

Biokom Trendafilov

Характеристики

 • Най-чувствителната и устойчива система благодарение на усъвършенствана фотодиодна технология.
 • Възможност за споделяне на екрана, което позволява отдалечена поддръжка докато уреда е във Вашата ръка.
 • Следи резултатите от тестването в едно или няколко здравни заведения
 • Чувствителният 5-инчов дисплей работи дори и когато носите ръкавици.
 • Функционира като смартфон и може да се конфигурира спрямо нуждите на клиента.
 • Вграден сензор за наклон гарантира, че всеки път тестът е отчетен правилно.
 • Wi-Fi или USB свързаност към облак или декстоп софтуер.
 • Операционна система Android
 • Бързо програмиране и избиране на целевата точка за тестване
 • Приложим във всяка една НАССР, GMP или друга система за мониторинг
Biokom Trendafilov

SureTrend

 • Отдалечен достъп до резултатите.
 • Лесно конфигуриране на един или няколко уреда от един SureTrend потребителски профил.
 • Следи резултатите от тестването в едно или няколко предприятия.
 • Планира автоматични отчети, доставяни директно в пощенската ви кутия.
 • Цялостна онлайн поддръжка само с едно кликване.
 • Софтуерни актуализации.
Biokom Trendafilov

Възможности на системата

 • Бърз тест - Резултати само с две натискания.
 • Локации - Създаване на точки за тестване на конкретна повърхност с долна и горна граница без необходимост от връзка с компютър.
 • Планове - Създаване и управление на тест план директно от уреда.
 • Потребители - Различни потребителски профили и идентификация на оператора.
 • Резултати & Анализи - Преглед на резултати и статистика.
 • Търсене - Бързо търсене на специфични тест планове и локации, намалявайки времето между тестовете.
 • Синхронизация - Възможност за изпращане на резултатите чрез интернет към SureTrend облак за управление и контрол в реално време.
 • Калибриране - Проверка на калибровката.
 • Retest - Положителните резултати може да се откриват лесно и да се прави ретест за да се покажат успешни корективни действия.
 • MicroSnap™ - Отчитане на резултати от тестове Microsnap - Общ брой микроорганизми, Coliform, E.coli, Enterobacteriaceae.
 • Тестове за ензими - Отчитане на резултати от тестовете Zymosnap – алкална фосфатаза и CrossCheck - киселинна фосфатаза.
 • Настройки - Промяна на езикови настройки, потребителски полета, видове тестове, симулиране на резултати от конкурентни уреди, свързване с поддръжка.
 • Алергени - Комбинира всички данни от тестовете за алергени, обработва данни и създава отчети със софтуера SureTrend Cloud.
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ