Biokom Trendafilov > Product Page
Pajisja EnSure Touch Hygiena
Pajisja EnSure Touch Hygiena

Brezi i fundit i higjienës inteligjente dhe I kontrollit mikrobiologjik

Njeriu pa dëshiruar mundet që ndonjëher të ndodhet në rezik. Transmetimi i infeksionit munde që të ndodh edhe përmes rrugës indirekte, përmes prekje së pajisjeve medicinale,sekreteve dhe lëngjeve të ndryshme trupore,preparateve medicinale,mjete dhe pajisje që kanë sekrete respiratore dhe viruse.

Personeli mjeksorë është më shum i rezikuar  për shkak të kontaktit të përditshëm të duarve me mjetet ose sipërfaqet që kanë rënë në kontakt me lëkurën, gjakun ose lëngjet trupore të pacientëve të infektuar.

Personle mjeksorë është më shum i rezikuar për shkak të kontaktit të tyre të përditshëm me pacient.

Sendet e kontaminuara dhe sipërfaqet janë mënyra më e lehtë për shpërndarjen e infeksionit , për atë shkak të një rëndësie të madhe janë që duart e personelit,pajisjet të cilat vijnë në kontakt me lëkurën dhe/ose  mukozën) dhe sipërfaqet më shpesh të pastrohen dhe të dezinkfektohen.

Por kush do të na garanton se pastrimi dhe dezinfektimi janë realizuar aq efikas që të na garantoj siguri të plotë?

EnSure Touch është gjenerata më e re e sistemeve të ATF për kontrolla të shpejta të pastrimit,i cili për 10 sekonda jep vlersim objektiv për cilësinë e pastrimit  të duarve të personelit, të gjitha sipërfaqeve,të cilat janë në kontakt me personelin dhe pacientët gjegjësisht edhe pajisjet medicinale / ujin/ maqina për larje të enëve,etj/.

Web faqaje e prodhuesit                                                                                        Shkarkoni katalogun


 

Biokom Trendafilov

Karakteristikat

 • Sistem më i ndjeshëm dhe më i qëndrueshëm falë teknologjisë së përparuar të fotodiodave.
 • Mundësi për shpërndarje të ekranit,e cila mundëson përkrahje nga së largu deri sa pajisja është në dorën tuaj.
 • Ndiqni rezultatet nga testimi në një ose më shumë ambiente shëndetsore
 • Ekrani i ndjeshëm 5-inch punën edhe kur ju mbani doreza.
 • Funskionon si telefon smart dhe mundet që të konfigurohet sipas nevojave të klientit.
 • Senzor i vendosur për anim,garanton se çdo herë testi është lexuar drejtë.
 • Wi-Fi ose USB lidhja ndaj cloud ose softverit. Sistem Android Operacional
 • Programim i shpejtë dhe përzgjedhje e pikave për testim
 • I Aplikueshëm ndaj çdo njërit sistem për monitorim  НАССР, GMP.
Biokom Trendafilov

SureTrend

 • Aritje të rezultateve nga së largu.
 • Konfigurim i lehtë i një ose më shum pajisjeve  SureTrend profil i nevojshëm.
 • Ndiqeni rezultatet nga testimi në një ose më shum ndërmarje.
 • Planifirkon raporte automatike,të dërguara direkt në kutinë postare.
 • Përkhrahje e plotë online me vetëm një të klikuar.
 • Aktualizime softverike.
Biokom Trendafilov

Mundësi të sistemit

 • Test i shpejtë - rezultate vetëm me dy të klikuara.
 • Lokacioni - Krijimi i pikave për testim në sipërfaqe konkrete  me kufij të poshtëm dhe të sipërm pa nevoj për lidhje kompjuterike.
 • Planet - Krijimi dhe kontrollimi i test planeve direkt nga pajisja.
 • Përdoruesit - Profile të ndryshme të përdoruesve  dhe identifikimi i operatorit.
 • Rezultatet & Analizat - Kontrollë të rezultateve dhe statistika.
 • Kërkim - Kërkim i shpejtë i test planeve specifike dhe lokacioneve,duke zvogluar kohën mes testeve.
 • Sinkronizim - Mundësi për dërgim të rezultateve  përmes internetit tek SureTrend cloud për udhëheqje dhe kontrollë në kohë reale.
 • Kalibrim - Kontrollë të kalibriacionit.
 • Retest - Rezultatet pozitive mundet që të zbulohen lehtë dhe të bëhet retest që të tregohe veprimet e sukseshme korigjuese.
 • MicroSnap™ - Lexim i rezultateve nga testet  Microsnap - Numër i përgjithshëm i mikroorganizmave, Coliform, E.coli, Enterobacteriaceae.
 • Teste për enzime - Lexim i rezultateve nga testet - Zymosnap – fosfataza alkaline dhe  CrossCheck - fosfataza acidike.
 • Cilësimet - Ndryshimi i cilësimeve të gjuhës, fushat e personalizuara, llojet e testeve, simulim i rezultateve nga pajisje konkrete,lidhje mbështetëse.

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA