Biokom Trendafilov > Product Page
Уред EnSure Touch Hygiena
Уред EnSure Touch Hygiena

Последна генерација интелeгентна хигиенска и микробиолошка контрола

Човек без да сака, случајно може да биде изложен на ризик. Пренесување на инфекцијата може да се случи и индиректно, преку допир на медицинска опрема, секрети и телесни течности, медицински препарати, лекови, материјали за преврзување, производи и предмети на кои што има остатоци од  респираторни секрети и вируси.

Медицинскиот персонал е под најголем ризик поради секојдневниот контакт на рацете со предмети или површини, коишто биле во контакт сo кожата, крвта или телесните течности на заразени пациенти. Медицинскиот персонал е најмногу изложен на ризик поради секојдневниот контакт со пациенти.

Загадените предмети и површини се најлесниот начин за ширење на инфекцијата, затоа од суштинско значење е рацете на персоналот, предметите, кои што доаѓаат во допир со кожата и / или слузокожата) и површините често да се чистат и дезинфицираат.

Но што ни гарантира  дека чистењето и дезинфекцијата се извршени толку ефикасно, што ке ни осигура целосна безбедност?

EnSure Touch Touch е најновата генерација на АТФ системи за експресна контрола на чистењето, кој само за 10 секунди дава објективна оценка на квалитетот на чистење на рацете на персоналот, секакви површини коишто се во контакт со персоналот и пациентите /вкл. и медицинска опрема/ и води /машини за миење садови и др./.

Сајт на производителот                                                                                Симнете го каталогот


 

Предности

 • 5-инчен екран на допир
 • Оперативен систем Android
 • Брзо програмирање и избирање на целната точка за тестирање
 • Ги следи резултатите од тестирањето во едно или повеќе претпријатија
 • Се применува во било кој НАССР, GMP или друг систем за мониторинг
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

SureTrend

 • Далечински пристап до резултатите.
 • Лесно конфигурирање на еден или неколку уреди од еден SureTrend кориснички профил.
 • Ги следи резултатите од тестирањето во едно или повеќе претпријатија.
 • Планира автоматски извештаи, доставени директно во Вашето поштенско сандаче.
 • Целосна онлајн поддршка само со еден клик.
 • Ажурирања на софтвер.
Biokom Trendafilov

Карактеристики на системот

 • Бърз тест - Резултати само с две натискания.
 • Локации - Създаване на точки за тестване на конкретна повърхност с долна и горна граница без необходимост от връзка с компютър.
 • Планове - Създаване и управление на тест план директно от уреда.
 • Потребители - Различни потребителски профили и идентификация на оператора.
 • Резултати & Анализи - Преглед на резултати и статистика.
 • Търсене - Бързо търсене на специфични тест планове и локации, намалявайки времето между тестовете.
 • Синхронизация - Възможност за изпращане на резултатите чрез интернет към SureTrend облак за управление и контрол в реално време.
 • Калибриране - Проверка на калибровката.
 • Retest - Положителните резултати може да се откриват лесно и да се прави ретест за да се покажат успешни корективни действия.
 • MicroSnap™ - Отчитане на резултати от тестове Microsnap - Общ брой микроорганизми, Coliform, E.coli, Enterobacteriaceae.
 • Тестове за ензими - Отчитане на резултати от тестовете Zymosnap – алкална фосфатаза и CrossCheck - киселинна фосфатаза.
 • Настройки - Промяна на езикови настройки, потребителски полета, видове тестове, симулиране на резултати от конкурентни уреди, свързване с поддръжка.

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ