Инкубатори
Инкубатори
Погодни за сите тестови на Hygiena
Biokom Trendafilov

Предности

  1. Инкубаторите се погодни за сите тестови на Hygiena 
  2. Различен број гнезда според потребите на клиентот - 6 гнезда / 12 гнезда / 35 + 15 гнезда
  3. Можност за истовремено мервање на неколку микроорганизми, инкубирани при различни температури
  4. Можност за регулирање на температура и време
  5. Достигнуваат максимална температура за 15 минути
  6. Широк температурен диапазон – од +5°С до 105°С

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ