CrossCheck
CrossCheck

Мерење на дозволеното ниво на киселинска фосфатаза во месо

Киселинската фосфатаза е ензим во месото и рибата. Таа се денатурира со зголемување на температурата за време на топлинската обработка (готвење, пушење, варење, печење). Присуството на киселинска фосфатаза е показател за:

 • Недоволно третирано месо во однос на времето и температурата
 • Присуство на крос контаминација
 • Лошо чистење на површините за обработка на месото.

Предности

 • Чувствителен - открива 0,01% остатоци од сурово месо
 • Брз - резултат за 5 минути
 • Можност за инкубирање на собна температура
 • Применлив за сурово и готвено месо, риба и морски производи
 • Применлив за суви и мокри површини
 • Применлив за сите видови на месо
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Употреба на тестот

 1. Протресете го уредот 5-6 пати. На тој начин реагенсот во епруветата ке се наталожи на дното и
 2. Извадете го тампонот и земете примерок од површината или производот
 3. Вратете го тампонот обратно во епруветата и протресете нежно 5-6 пати
 4. Активирајте го уредот
 5. Инкубирајте 5 минути на 37°С
 6. Прочитајте го резултатот

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ