Inkubatorë
Inkubatorë
I përshtatshëm për të gjitha testet e Hygiena
Biokom Trendafilov

Përparësitë

  1. Inkubatorët janë të përshtatshëm për të gjitha testet e Hygiena
  2. Numri i ndryshëm i foleve sipas nevojave të klientit – 6 fole / 12 fole / 35 + 15 fole
  3. Aftësia për të matur njëkohësisht disa mikroorganizma, inkubuar në temperatura të ndryshme
  4. Aftësia për të rregulluar temperaturën dhe kohën
  5. Arritni temperaturën maksimale në 15 minuta
  6. Gama e gjerë e temperaturës – nga +5°C deri 105°C

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA