Biokom Trendafilov > Product Page
Medi-Check
Medi-Check

Брз тест за откривање на остатоци од протеин

Medi-Check е брз и лесен метод за мониторинг на хигиена кај медицинската и лабораторната апаратура, инструментите и опремата и е ефикасна превенција за инфекциите.

Medi-Check открива остатоци од протеин, останати на површините по чистењето.

СОВРШЕНО РЕШЕНИЕ ЗА:

 • Болници
 • Клиники
 • Лаборатории
 • Стоматолошки ординации

Предности и карактеристики

 • Лесен за употреба и интерпретација
 • Резултати за помалку од 30 минути
 • Открива 3 µg остатоци од протеини
 • Уред тип „се во едно“
 • Погоден за мониторинг на алергени
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • Открива 3 µg протеини за 30 минути при 37°C или 15 минути при 55°C
Biokom Trendafilov

Употреба на тестот

 1. Земете примерок
 2. Поставете го тампонот во епруветата
 3. Скршете и ослободете го реагенсот
 4. Протресете за хомогенизирање на примерокот
 5. Инкубирајте 15 мин. при 55°С или 30 мин. при 37°С
 6. Прочитајте го резултатот по боја на реагенсот

Резултати

 • Чиста површина
 • ! Малку загадена површина
 • X - XX Од малку до многу загадена
 • XXX Многу загадена површина
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ