Уред EnSURE Touch Hygiena
Уред EnSURE Touch Hygiena

Последна генерација интелeгентна хигиенска и микробиолошка контрола

 • Најчувствителен и издржлив систем благодарение на усовршената фотодиодна технологија.
 • Способност за споделување на екранот, што овозможува далечинска поддршка додека уредот е во Вашата рака.
 • Чувствителниот 5-инчен екран работи дури и кога користите ракавици.
 • Функционира како смартфон и може да се конфигурира според потребите на клиентот.
 • Вградениот сензор за навалување гарантира дека тестот е отчитан правилно секој пат.
 • Wi-Fi или USB поврзаност со cloud или десктоп софтвер.     
 •    Симнете го каталогот  

Што ви дава EnSURE Touch

 • Точен резултат „чистo-валканo“ за само 10 секунди
 • Експресна микробиолошка анализа 8 часа за ВБМ; Колиформни; Ентеробактерии; Ешерихија коли
 • Архивирање резултати и автоматски созадавње извештаи
 • Индикација за боја за лесно читање на резултатот
 • Далечинско управување и одржување
 • Контрола на неколку објекти со безжичен експорт на податоци во Sure Trend Cloud
Biokom Trendafilov

Карактеристики на системот:

 

 • Брз тест - Резултати само со две притискања.
 • Локации - Создава точки за тестирање на одредена површина со долна и горна граница без потребно поврзување со компјутер.
 • Планови - Создавање и управување на тест план директно од уредот.
 • Корисници - Различни кориснички профили и идентификација на операторот.
 • Резултати & Анализи - Преглед на резултати и статистика.
 • Пребарување - Брзо пребарување на специфични тест планови и локации, намалувајки го времето меѓу тестовите.
 • Синхронизација - Можност за испраќање на резултати преку интернет кон SureTrend Cloud за управување и контрола во реално време..
 • Калибрирање - Проверка на калибрацијата.
 • Retest - Позитивните резултати може да се откријат лесно и да се прави ретестирање за да се покажат успешни корективните дејствувања.
 • MicroSnap™ - Отчитување на резултатите од тестот Microsnap - Вкупен број микроорганизми, Coliform, E.coli, Enterobacteriaceae.
 • Тестови за ензими - Отчитување на резултати од тестовите Zymosnap - алкална фосфатаза и CrossCheck - киселинска фосфатаза.
 • Подесувања - Промена на поставките за јазик,корисничките полиња, видовите на тестови, симулирање на резултати од конкурентски уреди, поврзување со поддршка.
 • Алергени - Комбинирајте ги сите податоци од тестот за алергени, обработете ги податоците и креирајте извештаи со SureTrend Cloud софтвер.

Предности:

 • 5-инчен екран на допир
 • Оперативен систем Android
 • Брзо програмирање и избирање на целната точка за тестирање
 • Ги следи резултатите од тестирањето во едно или повеќе претпријатија
 • Се применува во било кој НАССР, GMP или друг систем за мониторинг
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

SureTrend Cloud 

 • Далечински пристап до резултатите.
 • Лесно конфигурирање на еден или неколку уреди од еден SureTrend кориснички профил.
 • Ги следи резултатите од тестирањето во едно или повеќе претпријатија.
 • Планира автоматски извештаи, доставени директно во Вашето поштенско сандаче.
 • Целосна онлајн поддршка само со еден клик.
 • Ажурирања на софтвер.

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ