Pajisja EnSure Touch Hygiena
Pajisja EnSure Touch Hygiena

Brezi i fundit i higjienës inteligjente dhe I kontrollit mikrobiologjik

 • Sistemi më i ndjeshëm dhe i qëndrueshëm falë teknologjisë së përparuar të fotodiodës.
 • Aftësia për të ndarë ekranin, duke lejuar mbështetje të largët ndërsa pajisja është në dorën tuaj.
 • Ekrani i ndjeshëm 5 inç funksionon edhe kur përdorni dorëza
 • Funksionon si një smartphone dhe mund të konfigurohet sipas nevojave të klientit.
 • Sensori i pjerrësisë së integruar siguron që testi të lexohet saktë çdo her
 • Lidhje Wi-Fi ose USB me cloud ose desktop softuer.

                                    Web faqja e prodhuesit                           Shkarkoni katalogun

Çfarë ju ofron EnSure Touch

 •  Rezultati i saktë "i pastër-i ndyrë" në vetëm 10 sekonda
 •  Analizë mikrobiologjike për 8 orë për OBM; Koliforma; Enterobakteriet; E.coli
 •  Arkivoni rezultatet dhe gjeneroni automatikisht raporte
 •  Tregues ngjyrash për lexim të lehtë të rezultatit
 •  Telekomanda dhe mirëmbajtja
 •  Kontrolli i disa faqeve me eksport të të dhënave pa tel në Sure Trend Cloud

Si mund të përdoren produktet për kontrollimin e higjienës së Biokom L.L.C":

 •  Për të monitoruar proceset e pastrimit dhe të kontrollojë efektivitetin e tyre
 •  Për të kontrolluar nëse zonat me rrezik të lartë pastrohen siç duhet
 •  Për të kontrolluar nëse është kryer larja efektive e duarve
 •  Për të verifikuar që zonat e zakonshme, dhomat e takimeve, zyrat dhe pajisjet e zyrës janë pastruar në standard sic duhet. Gjithashtu për paketimin, pajisjet e prodhimit, sipërfaqet që kanë kontakt me lëndë të parë dhe produkte ushqimore, etj.

 

Përparsitë

 • Ekran me prekje 5 inç
 • Sistemi operativ Android
 • Programimi I shpejtë dhe zgjidhja e pikës së synuar për testim
 • Monitoron rezultatet e provës në një ose më shumë kompani
 • Aplikohet për çdo HACCP, GMP ose sistem tjetër monitorimi
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

SureTrend

 • Qasja në distancë deri në rezultate.
 • Konfigurim I lehtë në një ose më shumë pajisje nga një profil i vetëm përdoruesi SureTrend.
 • Monitoron rezultatet e provës në një ose më shumë kompani.
 • Planifikon raporte të automatizuara, të dorëzuara direkt në kutinë tuaj postare.
 • Mbështetje e plotë me një klikim online.
 • Përditësimet e softuerit.
Biokom Trendafilov

Karakteristikat e sistemit

 • Test i shpejtë - Rezultate vetëm me dy klikime.
 • Vendndodhjet - Krijon pika provë në një sipërfaqe specifike me kufirin e poshtëm dhe të sipërm pa pasur nevojë për lidhje kompjuterike.
 • Plane - Krijimi dhe administrimi i një plani provë direkt nga pajisja.
 • Përdoruesit - Profilet e ndryshme të përdoruesve dhe identifikimi i operatorit.
 • Rezultatet & Analiza - Kontrollim për  rezultatet dhe statistikat.
 • Kërkimi - Kërkimi I shpejtë  për planet specifike të testit dhe vendndodhjet, duke zvogëluar kohën midis testeve.
 • Sinkronizimi - Aftësia për të dërguar rezultate përmes internetit në SureTrend Cloud për menaxhim dhe kontroll në kohë reale.
 • Kalibrimi - Kontrollimi në kalibrimin.
 • Provimi - Rezultatet pozitive mund të zbulohen lehtësisht dhe rivendosen për të treguar veprime korrigjuese të suksesshme.
 • MicroSnap™ - Rileximi i rezultateve të testit të Mikrosnapit - Numri gjithsej I mikroorganizmave, Coliform, E.coli, Enterobacteriaceae.
 • Testet e enzimave - Rileximi i rezultateve të provës së fosfatazës alkaline dhe CrossCheck - acid fosfatazë.
 • Cilësimet - Ndryshimi i cilësimeve të gjuhës, fushat e përdoruesit, llojet e provave, simulimi i rezultateve të konkurrencës, lidhja me mbështetje.

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA