Test për mish - 7 në 1
Test për mish - 7 në 1

PCR ТЕSТ PËR ZBULIMIN E PAPASTËRTISË TË MISHIT - 7 NË 1.

SHTATË REZULTATE ME NJË ANALIZË!

ZBULIMI I NJËKOHSHËM I PAPASTËRTISË SË pulë, derri, dhi, kalë, gjeldeti, qengji dhe viçi në pulë, derri, dhi, kalë, gjeldeti, qengji dhe viçi.

Ndotja e mishit me mish të padëshiruar mund të ndodhë pa dashje gjatë përpunimit të ushqimit ose si pasojë e falsifikimit të qëllimshëm.

Parandalimi i këtij lloji të ndotjes është i rëndësishëm për arsye rregullatore, shëndetësore dhe etike/fetare.

Metoda e reaksionit zinxhir polimerazë (PCR) është një mjet i dobishëm dhe i përdorur shpesh për identifikimin e llojeve të rëndësishme ekonomike dhe bujqësore të mishit si në produktet e papërpunuara ashtu edhe ato të gatshme.

 

  

 

Zbulimi i drejtpërdrejtë në më pak se 3 orë

• Ndjeshmëria: 0,1%

• Teknologji PCR e lehtë për t'u përdorur

• Interpretimi vizual - nuk nevojiten pajisje të shtrenjta për të regjistruar rezultatin

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA