Biokom Trendafilov > Product Page
Pro-Clean
Pro-Clean

Брз тест за откривање на остатоци од протеин

Proclean е готов систем за користење, кој открива остатоци од протеини. Системот работи брзо и лесно и се применува во процесот на тестирање на било која површина откако ќе се исчисти.  Ако во примерокот се утврди присуство на протеин,бојата на Proclean се менува од зелена во виолетова. Колку повеќе протеин се содржи во примерокот, толку по-брза и по-темна е промената на бојата.

Предности

 • Брз резултат - за помалку од 10 минути
 • Уред се во едно - не е потребна друга опрема
 • Лесен за интерпретација - обоена реакција
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • Открива 80 μg протеини за 1 минута
 • Открива 50 μg протеини за 5 минути
 • Открива 20 μg протеини за 10 минути
 • Disregard any color change after 10 minutes
Biokom Trendafilov

Употреба на тестот

 1. Земете примерок
 2. Поставете го тампонот во епруветата
 3. Скршете и ослободете го реагенсот
 4. Протресете за хомогенизирање на примерокот
 5. Прочитајте го резултатот по боја на реагенсот

Интерпретација на резултатите

 • Чиста површина
 • ! Малку загадена површина
 • X Многу загадена површина
 • XX Силно замърсена повърхност
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ