Biokom Trendafilov > Product Page
EndoSwab
EndoSwab

Проверка на квалитетот на чистење на ендоскопите за 10 секунди

Ендоскопите се изложени на високи нивоа на микробно загадување, што создава ризик од вкрстено загадување и пренесување на инфекции од пациент на пациент. За да се намали загадувањето на тешкодостапните и извиени места по ендоскопите, потребни се неолку чекори на чистење и дезинфекција. Добрата дезинфекција и стерилизација зависи од ефикасното чистење!

Тестирајте со Endoswab по секое миење на ендоскопот!

Предности

 • 3 мм абсорбирачки тампон за максимално земање на примерокот
 • Должина на додатокот 2,4 м - оптимален  за земање на репрезентативен примерок од ендоскопи
 • Индивидуално спакувани тестови
 • Компатибилен со:
  • Ultrаsnap – за тестирање на површина;
  • Aquasnap – за тестирање на примероци вода
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Употреба на тестот

 1. Земете со Endoswab примерок од ендоскопот
 2. Со стерилни ножици отсечете го тампонот 3-5мм од додатокот директно над епруветата со Ultrasnap
 3. Поставете го тампонот назад во епруветата
 4. Активирајте Ultrasnap користејки ги својот палец и показалец, за да го скршите капакот со превиткување на резервоарот напред-назад 
 5. Протресете околу 10 секунди
 6. Прочитајте го резултатот со луминометарот System Sure Plus или EnSure Touch

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ