Категории
CrossCheck
CrossCheck

Измерване на допустимото ниво на киселинна фосфатаза в месо

Киселинната фосфатаза е ензим в месото и рибата. Тя се денатурира с повишаване на температурата по време на топлинната обработка (готвене, пушене, варене, печене). Наличието на киселинна фосфатаза е показател за:

 • Недостатъчно третирано по отношение на време и температура месо
 • Наличие на кръстосано замърсяване
 • Лошо почистване на повърхностите за обработка на месо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предимства

 • Чувствителен – открива 0,01% остатъци от сурово месо
 • Бърз – резултат за 5 минути
 • Възможност за инкубиране при стайна температура
 • Приложим за сурово и готвено месо, риба и морски продукти
 • Приложим за сухи и мокри повърхности
 • Приложим за всички видове месо
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

 1. Разклатете уреда 5 – 6 пъти. По този начин реагентът в епруветката ще се установи на дъното й
 2. Извадете тампона и вземете проба от повърхността или продукта
 3. Върнете тампона обратно в епруветката и разклатете леко 5 – 6 пъти 
 4. Активирайте уреда
 5. Инкубирайте 5 минути при 37°С
 6. Отчетете резултата

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ