Biokom Trendafilov > Product Page
MicroSnap Total
MicroSnap Total

Test i shpejtë për të zbuluar dhe numëruar numrin e përgjithshëm të mikroorganizmave

Në më pak se 7 orë. Testi bazohet në një reaksion biolumineshente ku drita prodhohet në prani të mikroorganizmave. Sasia e dritës së emetuar lëshohet matet me luminometrin EnSure Touch. Mikrosnap Totali jep rezultatet në të njëjtën ditë, duke bërë të mundur veprimin e menjëhershëm korrigjues.

përfitimet

  • Rezultatet në më pak se 7 orë
  • Matja e CFU mbi një gamë të gjerë – 100 - 10 000 CFU, duke kursyer kohë dhe kosto për më shumë hollim dhe përgatitje të mostrës
  • Rezultatet sasiore
  • Rezultate të krahasueshme me metodën tradicionale
  • Testimi në vend zvogëlon kostot e testimit në një laborator në natyrë
  • Jetëgjatësia: 12 muaj në kushte të ftohta (2-8°C)
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

ndjeshmëri

  • Detekton mikroorganizmat nën 100 CFU për 7 orë
  • Detekton bakteret gram pozitive dhe gram negative aerobike dhe fakultative anaerobe

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA