Biokom Trendafilov > Product Page
ZymoSnap ALP
ZymoSnap ALP

Matja e nivelit të lejueshëm të enzimës alkaline fosfatazë pas pasterizimit të qumështit

Web faqja e prodhuesit                                                                     Shkarkoni katalogun

përfitimet

 • Rezultati i shpejtë – në 5 minuta
 • Lehtë për t’u përdorur
 • Ndjeshmëri e besueshme – e lartë
 • Pajisje e besueshme – "e gjitha në një"
 • UHT dhe ESL lopë, dhi dhe dele
 • Krem pa yndyrë dhe yndyrë të plotë
 • Djathra të butë dhe të fortë
 • Qumësht me aromë dhe përzierje
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Realizimi i provës

 1. Shtoni 75µl mostër (qumësht) ose 10% (raport peshë / vëllim) produkt qumështi të homogjenizuar në tubin e pajisjes
 2. Mbyllni tubin e provës
 3. Pushoni dhe shtypni
 4. Përzieni
 5. Inkuboni në 37°С për 5 min.
 6. Vendoseni në luminometër dhe lexoni rezultatin

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA