Маи
Маи

ДАНИРЕН - 100% химозин

ФОРМУЛАЗА - 100% микробиален ензим

СЛИВЕНСКА - 100% пепсин

 • Химозинова мая "Данирен"

Химозинът е млекокоагулиращ ензим, който работи в широк рН диапазон. Той е подходящ за производството на всички видове сирена:

- твърди (кашкавал)

- полутвърди (бяло саламурено сирене)

- меки сирена

Предлага се в течна и гранулирана форма и различни активности.

 • Мая "Формулаза"

Работи най-добре в рН диапазона 6,6-6,7. Подходяща за производство на всички видове сирена:

- твърди (кашкавал)

- полутвърди (бяло саламурено сирене)

- меки сирена

Предлага се в течна и гранулирана форма и различни активности.

 •  Мая "Сливенска"

​Mая, извлечена от специфични щамове на Mukor miehei. Идеален коагулант за млеката в неутралната и леко алкалната област (сладки млека), рН>6,5. 

Продуктът се предлага с активност 1:12 000 (по метода на Berridge).

 

Активност на маята

За измерване на активността на маята се използват няколко метода.

Най-популярен е методът на Berridge, като активността се изразява в съотношение, напр. 1:15 000, което означава че 1мл от маята (коагуланта) е способен да коагулира 15 000 мл мляко при 35 ̊С за 40 минути.

При микробиалните коагуланти активността се изразява в Международната млекокоагулираща единица (IMCU)

 

 

 

 

 

 

 

Фактори, от които зависи активността на маята:

 • Физикохимичния състав на млякото
 • Съдържание на казеин
 • Фалшификации в млякото
 • Наличие на антибиотици
 • Наличие на инхибитори
 • Титруема киселинност и рН (Всеки ензим се чувства добре при различна киселинност. Химозиновата и пепсиновата мая работят в кисела среда. Микробиалната мая работи в сладки млека с по-ниска киселинност.)
 • Температура - при повишаване на температурата, енергията на частичките се увеличава и вероятността да се срещнат е по-голяма.
 • Количеството прибавен калциев двухлорид - калциевият двухлорид играе роля на катализатор на процеса
 • Наличие на висока микробна обсемененост на млякото или висок ОБСК
 • Хигиена

 

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ